CMA CGM LISA MARIEViaje: 0PP2NE1MA / 0PP2NE1MA

F. Arribo
20/01/2019 08:00
F. Zarpe
20/01/2019 18:00
L. Naviera
CMA
F. Corte
19/01/2019 08:00

SEVILLIAViaje: 061S / 061S

F. Arribo
21/01/2019 16:00
F. Zarpe
22/01/2019 07:00
L. Naviera
COS
F. Corte
19/01/2019 14:00

MOL BREEZEViaje: 852E / 852E

F. Arribo
22/01/2019 16:00
F. Zarpe
23/01/2019 14:00
L. Naviera
ONE
F. Corte
21/01/2019 16:00

XIN YA ZHOUViaje: 135W / 135W

F. Arribo
23/01/2019 16:00
F. Zarpe
24/01/2019 08:00
L. Naviera
COS
F. Corte
22/01/2019 16:00

MSC NORAViaje: PT902R / PY904A

F. Arribo
23/01/2019 16:00
F. Zarpe
24/01/2019 01:00
L. Naviera
MSC
F. Corte
21/01/2019 00:00

MSC KATIEViaje: FA901R / FA901R

F. Arribo
24/01/2019 16:00
F. Zarpe
25/01/2019 08:00
L. Naviera
MSC
F. Corte
23/01/2019 18:00

MSC NITAViaje: PY903A / PY904R

F. Arribo
25/01/2019 09:00
F. Zarpe
26/01/2019 00:00
L. Naviera
MSC
F. Corte
19/01/2019 14:00

MSC SILVIAViaje: MC852A / MC852A

F. Arribo
26/01/2019 00:00
F. Zarpe
26/01/2019 12:00
L. Naviera
MSC
F. Corte
25/01/2019 00:00

COSCO MALAYSIAViaje: 068E / 068E

F. Arribo
26/01/2019 08:00
F. Zarpe
27/01/2019 06:00
L. Naviera
COS
F. Corte
25/01/2019 08:00